The Detroit Finnish Cooperative Summer Camp, photo submitted 1998 The Detroit Finnish Cooperative Summer Camp, photo submitted 1998 The Detroit Finnish Cooperative Summer Camp, photo submitted 1998
Click above images to enlarge

Detroit Finnish Cooperative Summer Camp
2524Loon Lake Road, Wixom - Oakland County
Other Names Finn Camp
Property Type camp
Historic Use DOMESTIC/camp
Current Use DOMESTIC/camp
Narrative Description The Detroit Finnish Co-operative Summer Camp is located in a wooded setting on Loon Lake Road in Wixom, Michigan. The property includes frontage on Loon Lake and completely encompasses Sun Lake. On the north, the camp is bounded by the Hickory Hill Golf and Country Club and the Detroit Finnish Co-operative Summer Camp Association sub-division. Loon Lake compromises part of the western boundary. To the southwest are the Loon Lake Estates Sub-division. Loon Lake road passes through the western section of the property from north to south.
Statement of Significance The Detroit Finnish Cooperative Summer Camp draws its significance from its longstanding association with and preservation of the Finnish culture and the promotion of the traditions of Finnish immigrants to Michigan among its members. In addition, it retains the integrity of its original campground plan and many of its original structures.
Marker Name Detroit Finnish Cooperative Summer Camp/
Marker Text DETROIT FINNISH COOPERATIVE SUMMER CAMP ASSOCIATION On June 21, 1925, Detroit-area people of Finnish descent purchased this land and built a summer camp where they could share the traditions of their native Finland. The Detroit Finnish Co-operative Summer Camp Association organized to maintain the camp and "promote the social, intellectual, cultural, and physical welfare of its members." The founding members planned and built the campground, constructing the first sauna in 1926 and the existing dance hall in 1927. Summer activities included athletic contests, swimming programs, plays, and the annual celebration of Juhannus, the Finnish midsummer festival. DETROITIN SUOMALAINEN KESÄLEIRIYHDISTYS Kesäkuun 21 p:nä 1925 Detroitin amerikansuomalaiset ostivat tämän maaalueen ja rakensivat leirikeskuksen, missä heillä oli mahdollisuus pitää yllä synnyinmaansa perinteitä. Detroitin suomalaisten leirikeskusyhdistys päätti ylläpitää leiriä, joka "edistäisi jäsentensä sosiaalista, henkistä ja ruumiillista hyvinvointia sekä kulttuuria". Perustajajäsenet suunnittelivat ja rakensivat leirikeskuksen, rakentaen, ensin aunan 1926 ja vieläkin jäljellä olevan tanssisalin 1927. Leirin kesätoiminta käsitti urheilukilpailuja, uintia, näytelmiä sekä suomalaisten keskikesän juhlan, juhannuksen.
Period of Significance 1901-1930
Significant Date(s) c. 1907
Registry Type(s) 12/22/1999 Marker erected
10/16/1997 State Register listed
Site ID# P3432